NU_OPEN
 

FEATURED INTERVIEWS

MORE INTERVIEWS
Yuan Zhou

Yuan Zhou

News Release
October 16, 2002
FOR IMMEDIATE RELEASE
The Bowery Poetry Club presents
CONDUCTION No. 129, CALLIGRAPHY
Orchestra Members: Bailo Bah (tambin), Tarik Benbrahim (oud), Lotfi Gamal (qanoon), Balla Kouyate (balafon), Xiao-fen Min (pipa), Seido Salifoski (dumbek), Zhipeng Shen (gaohu), Yacouba Sissoko (kora) & Shu-ni Tsou (dizi)
Conducted By Lawrence D. "Butch" Morris
Tuesday, November 19, 2002 at 8: 00 & 9: 30 p.m. …
2003 Lunar New Year Festival Presents

CONDUCTION No. 131, The Year of the Ram
Performed by "Sheng", A Unique Fusion of Global Sounds

Orchestra Members: Tarik Benbrahim (oud), Balla Kouyate (balafon), Xiao-fen Min (pipa), Zhipeng Shen (gaohu), Yacouba Sissoko (kora), Shu-ni Tsou (dizi), Ibrahim Fall Diagne Tchokoo (m’balak & talking drum)& Thomas Thuân Dang Vu (guzheng)
Conducted By Lawrence D. "Butch" Morris

Saturday, Feb …